Ostukorv

Garantii

Garantii

Tulenevalt Võlaõigusseadusest on Kliendil õigus pretensiooni esitada 2 aasta jooksul alates kauba kättesaamisest. Juriidiliste isikute puhul lähtutakse tootjapoolsest garantiiajast.

Sellest 6 esimese kuu jooksul ilmnenud defekti puhul eeldatakse, et see oli olemas ostmise hetkel ja defekti iseloomu peab välja selgitama müüja.
Kui defekt on tehnoloogilise iseloomuga, on Kliendil õigus nõuda toote parandamist.
Kui puudust ei õnnestu parandamise käigus kõrvaldada, on Kliendil õigus nõuda toote väljavahetamist. Raha tagastamist on võimalik nõuda vaid juhul, kui toodet ei ole võimalik asendada uuega selle puudumise tõttu.

 

Garantii kehtib eeldusel, et:

- mööbli säilitamine, ladustamine ja paigaldamine, igapäevane hoidmine ja hooldus on teostatud tehase poolt antud juhendite kohaselt;
- on järgitud tehase poolt antud juhendeid mööbli kaitsmise kohta niiskuse eest ;
- mööblit on kasutatud normaalsetes kodu– ja elamistingimustes;
- mööblit ei ole ülekoormatud või kasutatud ebaotstarbeliselt;
- on järgitud kasutamisviisi, hoidmist-hooldamist puudutavaid ja muid kasutamisjuhendeid.

 

Garantii alla ei kuulu:

- kasutamise tagajärjel tekkinud normaalne kulumine ning muutused värvuses;
- kahjustused, mis tulenevad mööbliga ühendatud, liidetud või mööblisse paigaldatud kodumasinast või muust seadmest (liigne kuumus, niiskus, ebapiisav tuulutus vms);
- ebakorrektse paigaldustöö tagajärjel tekkinud kahjustused;
- kaudsed kahjustused.

 

Pretensioonide esitamise õigus ei laiene kahjudele, mis on tekkinud transpordil peale toote üleandmist ostjale.

Kui tarbija ei nõustu Aderico OÜ seisukohaga, tuleb tarbijal tõendada seda, et:
- tegemist on puudusega (lepingutingimustele mittevastavusega)
- puudus või selle põhjus eksisteeris kauba üleandmise hetkel;
- Aderico OÜ on puuduse eest vastutav.


Common Mööbliärist ostetud tooted on reeglina mõeldud koduseks kasutamiseks, juhul kui toote kirjelduse juures pole väidetud teisiti.