facebook

Header

Content

Toodete kategooriad

Garantii

Tulenevalt Võlaõigusseadusest on Kliendil õigus pretensiooni esitada 2 aasta jooksul alates kauba kättesaamisest. Juriidiliste isikute puhul lähtutakse tootjapoolsest garantiiajast.

 

 •  
  • Sellest 6 esimese kuu jooksul ilmnenud defekti puhul eeldatakse, et see oli olemas ostmise hetkel ja defekti iseloomu peab välja selgitama müüja.
 •  
  • Kui defekt on tehnoloogilise iseloomuga, on Kliendil õigus nõuda toote parandamist.
 •  
  • Kui puudust ei õnnestu parandamise käigus kõrvaldada, on Kliendil õigus nõuda toote väljavahetamist. Raha tagastamist on võimalik nõuda vaid juhul, kui toodet ei ole võimalik asendada uuega selle puudumise tõttu.
 •  
 • Garantii kehtib eeldusel, et:

  - mööbli säilitamine, ladustamine ja paigaldamine, igapäevane hoidmine ja hooldus on teostatud tehase poolt antud juhendite kohaselt;

  - on järgitud tehase poolt antud juhendeid mööbli kaitsmise kohta niiskuse eest ;

  - mööblit on kasutatud normaalsetes kodu– ja elamistingimustes;

  - mööblit ei ole ülekoormatud või kasutatud ebaotstarbeliselt;

  - on järgitud kasutamisviisi, hoidmist-hooldamist puudutavaid ja muid kasutamisjuhendeid.

 •  
 • Garantii alla ei kuulu:

  - kasutamise tagajärjel tekkinud normaalne kulumine ning muutused värvuses;

  - kahjustused, mis tulenevad mööbliga ühendatud, liidetud või mööblisse paigaldatud kodumasinast või muust seadmest (liigne kuumus, niiskus, ebapiisav tuulutus vms);

  - ebakorrektse paigaldustöö tagajärjel tekkinud kahjustused;

  - kaudsed kahjustused.
 •  
 • Pretensioonide esitamise õigus ei laiene kahjudele, mis on tekkinud transpordil peale toote üleandmist ostjale. 

   

  Kui tarbija ei nõustu Aderico OÜ seisukohaga, tuleb tarbijal tõendada seda, et:    - tegemist on puudusega (lepingutingimustele mittevastavusega)

    - puudus või selle põhjus eksisteeris kauba üleandmise hetkel;

    - 
  Aderico OÜ on puuduse eest vastutav.
 •  
 •  

 • Common Mööbliärist ostetud tooted on reeglina mõeldud koduseks kasutamiseks, juhul kui toote kirjelduse juures pole väidetud teisiti.
 • Tagasi